Xây dựng Biên Hòa trở thành thành phố văn minh, đáng sống

Chiều 24-4, Báo Đồng Nai phối hợp với UBND thành phố Biên Hòa tổ chức tọa đàm 'Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, huy động nhân dân thành phố Biên Hòa xây dựng văn minh đô thị'.

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/202404/xay-dung-bien-hoa-tro-thanh-thanh-pho-van-minh-dang-song-ed8631b/