Xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Đúng 15 giờ 30 phút ngày 23-2, tại hai cột mốc 1116 và 1117 khu vực cửa khẩu Hữu nghị-Hữu nghị quan, tỉnh Lạng Sơn, lễ chào mừng hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc đã được tổ chức theo nghi thức cấp Nhà nước

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090224015215310P0C1002/xay-dung-bien-gioi-hoa-binh-on-dinh-va-phat-trien.htm