Xây dựng bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng đã đồng ý với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan về việc cho phép UBND TP Cần Thơ là chủ đầu tư, tổ chức đấu thầu thực hiện Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ theo hình thức tổng thầu EPC.

Thủ tướng đánh giá, việc đầu tư xây dựng bệnh viện Ung bướu quy mô 500 giường bệnh tại TP Cần Thơ là rất cần thiết, cấp bách. Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện này đã được đưa vào Hiệp định khung về hợp tác tài chính giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hungary từ năm 2009 với các điều kiện ưu đãi khá cao, thể hiện thiện chí của Chính phủ và nhân dân Hungary. Để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình của dự án, Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư cần phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan thực hiện việc thẩm định dự án và giám sát thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; danh mục thiết bị y tế phải phù hợp với giá cả hợp lý. Đồng thời, UBND TP Cần Thơ cần lưu ý chỉ đạo tăng cường năng lực, bổ sung cán bộ chuyên môn cho Ban quản lý dự án để đáp ứng được yêu cầu công việc. Được biết, hiện nay, bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ đang hoạt động tạm thời tại cơ sở cũ của bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (số 4 đường Châu Văn Liêm), qui mô 70 giường bệnh. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận từ 150 - 200 bệnh nhân điều trị ngoại trú và 80 - 100 bệnh nhân điều trị nội trú. Quốc Hà