Xây dựng ba trung tâm học tập cộng đồng vùng biên

(CAO) Ngày 15-4-2012, ông Nguyễn Hồng Sơn – Vụ Phó Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục đào tạo - ba trung tâm học tập cộng đồng dọc biên giới đã được xây dựng thí điểm tại: Xã Long Phước, huyện Bến Cầu, Tây Ninh; xã Yên Khoái, huyện Lục Bình, Lạng Sơn và xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Đây là công trình hình thành trong kế hoạch 920, kí kết của Bộ Giáo dục đào tạo và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng vào ngày 5-11-2011.

Với hơn 1.000 xã nằm giáp biên giới với nước bạn là: Campuchia, Lào và Trung Quốc, các trung tâm học tập cộng đồng vùng biên sẽ được triển khai toàn tuyến nhằm nâng cao dân trí cho người dân.

Theo đánh giá của Phòng Giáo dục huyện Bến Cầu, trung tâm học tập cộng đồng tại xã Long Phước đã có sự phối hợp của đảng ủy, chính quyền xã…Đồn Biên phòng 847 đã tuyên truyền cho nhân dân xây dựng điểm sáng văn hóa, rèn luyện thể dục thể thao.