Xây dựng ấp biên giới Phước Tiên đoàn kết, bình yên, phát triển

Chiều ngày 15/11, sau khi tham dự lễ khánh thành trạm cấp nước sạch cho bà con ấp biên giới Phước Tiên, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư ấp Phước Tiên, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp…

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ấp Phước Tiên.

Báo cáo tại ngày hội, ông Lê Minh Hùng, Phó Ban vận động xây dựng đời sống văn hóa ấp Phước Tiên cho biết: Phước Tiên là ấp biên giới của xã Thông Bình, có đường biên giới dài 1,2 Km, diện tích tự nhiên 166 ha có 856 hộ dân, với 3.151 nhân khẩu.

Ban công tác Mặt trận ấp thường xuyên truyền truyền, vận động nhân dân tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế nên năm 2016 số hộ nghèo giảm 18 hộ so với năm 2015; xóa được 9 nhà tạm bợ.

Có 6 mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế thu hút 1.557 lao động có việc làm thường xuyên như: mua bán, làm thuê, tổ nông vụ... nhờ đó bình quân đầu người ước đạt gần 24 triệu đồng, tăng hơn năm 2015 là 1,3 lần.

Hệ thống giao thông toàn ấp cơ bản được cứng hóa, nhân dân đi lại quanh năm; có 100% hộ sử dụng điện sinh hoạt an toàn.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh tặng qua cho bà con ấp Phước Tiên.

Toàn ấp có 56 hộ gia đình chính sách có mức sống từ trên trung bình trở lên, không có hộ chính sách nghèo. Từ những thành tích trên, qua bình xét cuối năm 2016, toàn ấp Phước Tiên có 767/856 hộ gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 89,60%, tăng 40 hộ so với năm 2015…

Có mặt tại ngày hội đại đoàn kết ấp Phước Tiên, ông Lê Văn Dồi, hội viên hội người cao tuổi cho biết: Ngày hội đại đoàn kết hàng năm là cơ hội để tổng kết hoạt động của khu dân cư và thắt chặt thêm tình đoàn kết làng xóm với nhau.

Thầy Thích Nữ Như Hòa, trụ trì chùa Pháp Võ cho rằng để hưởng ứng cuộc vận động do MTTQ phát động, bà con Phật tử “sống tốt đời đẹp đạo”, hưởng ứng các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chung sức xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực, đóng góp sức người, sức của ủng hộ các nguồn lực thực hiện các chương trình an sinh xã hội giúp đỡ hộ nghèo để thoát nghèo bền vững…

Phát biểu với bà con tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ấp Phước Tiên, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh cho biết: Hơn 10 năm qua, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân.

Kết quả của Ngày hội không chỉ đem lại những giá trị tinh thần, vật chất cho nhân dân mà còn làm giàu ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh cộng đồng góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triền kinh tế, văn hóa - xã hội từ mỗi ấp, thôn, bản, làng, tổ dân phố, cụm dân cư...

“Ngày hội hôm nay của ấp được tổ chức với đông đủ bà con trong ấp càng thấy được giá trị của đoàn kết ở địa phương chúng ta”, Phó Chủ tịch chia sẻ.
Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh nhấn mạnh: Khu dân cư là địa bàn quan trọng nhất trong hoạt động công tác của MTTQ Việt Nam. Muốn huy động sức dân phải từ khu dân cư. Giảm nghèo bền vững cũng diễn ra ở khu dân cư.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh biểu dương những kết quả đạt được của ấp, qua đó nhấn mạnh rằng, bà con trong ấp đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, thi đua lao động sản xuất làm giàu cho gia đình và xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh tặng quà cho Ban vận động xây dựng đời sống văn hóa ấp Phước Tiên.

Các phong trào xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường, y tế, giáo dục, đền ơn đáp nghĩa đã thắt chặt tình làng nghĩa xóm, xây dựng khu dân cư đoàn kết, bình yên, phát triển.

Đặc biệt, việc khánh thành trạm cấp nước hôm nay sẽ giúp bà con đỡ có nguồn nước tốt hơn phục vụ cuộc sống.

Phó Chủ tịch lưu ý ấp Phước Tiên cần chú ý phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình sản xuất giỏi, chú ý xây dựng khối đại đoàn kết để trong những năm tới giảm hộ nghèo và từng bước giúp họ thoát nghèo bền vững.

MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình nhất là trong các hoạt động giám sát và phản biện xã hội; là cơ quan lắng nghe và tập hợp ý kiến của nhân dân để phản ánh đến các cơ quan của Đảng và Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên thực hiện công tác giám sát, phản biện đảm bảo hiệu quả cao, đáp ứng được yêu cầu cụ thể của địa phương, phù hợp với năng lực của MTTQ Việt Nam và đảm bảo đúng pháp luật.

Quốc Khánh - Quốc Trung

Từ khóa

ấp phước tiên ngày hội Đại đoàn kết Phó chủ tịch Bùi Thị Thanh MTTQ Việt Nam