Xây dựng 3 phương án cho dự án đường cao tốc Bắc - Nam

Có 3 phương án được đề xuất trong đề án xây dựng đường cao tốc Bắc- Nam, trong đó tiến độ xây dựng là từ 2017- 2022.

Được biết, Đề án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông dài 1.624 km, tiến độ xây dựng dự án dự kiến thực hiện từ năm 2017 đến 2022.

Trong đó, phương án 1 dự kiến kinh phí đầu tư: khoảng 229.829 tỷ đồng (nhà đầu tư huy động 136.286 tỷ đồng và Nhà nước hỗ trợ 93.534 tỷ đồng).

Xây dựng 3 phương án cho dự án đường cao tốc Bắc - Nam - Ảnh 1

3 phương án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam (phương án 1). Đồ họa: TTXVN

Đây được đánh giá là dự án có quy mô rất lớn, tác động mang tính vùng, miền, huy động nguồn lực lớn, phạm vi giải phóng mặt bằng rộng, là công trình trọng điểm quốc gia, Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị Chính phủ hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư riêng đối với dự án này tại kỳ họp gần nhất.

Theo tờ trình của Chính phủ, tổng vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách Nhà nước (NSNN) giai đoạn 2016-2020 lên tới 2 triệu tỷ đồng. Trong đó, dự kiến nguồn ngân sách trung ương cho cả giai đoạn là 1,12 triệu tỷ đồng (vốn trong nước là 820.000 tỷ đồng, bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ; vốn nước ngoài là 300.000 tỷ đồng).

Trong phần vốn trái phiếu Chính phủ 200.000 tỷ đồng, Chính phủ dự kiến sẽ dành 70.000 tỷ đồng cho một số tuyến đường cao tốc Bắc - Nam và 5.000 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.

Hà Thu (TH)