Xây đập dâng để cứu các dòng sông đang hạ đáy

Như Truyền hình Thống tấn đã phản ánh ở các bản tin trước, tình trạng cạn nước và biến đổi lòng dẫn sông Hồng cần phải được nhìn nhận là vấn đề rất nghiêm trọng, bởi sẽ gây nhiều hệ lụy khó lường về môi trường, phát triển kinh tế - xã hội và an ninh nguồn nước. Nhiều giải pháp về chỉnh trị sông Hồng đã được đề xuất, trong đó xây dựng đập dâng làm dâng mực nước trên sông để khắc phục tình trạng hạ thấp đáy sông được cho là biện pháp căn cơ. Theo đó, đập dâng không chỉ là công trình thủy lợi đơn thuần mà là công trình đa mục tiêu, có thể giải quyết hài hòa các vấn đề về kiểm soát nguồn nước, môi trường, kinh tế và xã hội.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/xay-dap-dang-de-cuu-cac-dong-song-dang-ha-day-117957.htm