Xây chợ chỉ để ngắm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Hàng chục tỷ đồng đã bỏ ra trong mấy năm qua tập trung vào xây dựng chợ, mãi cho tới lúc này người ta mới giật mình vì nhiều chợ xây ra để... ngó chơi.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=57745