Xây 184 ngàn căn “nhà xã hội”

    Gốc

    Hôm qua 29.9, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân đã ký tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị phê duyệt Chương trình đầu tư xây dựng nhà ở xã hội giai đoạn 2009-2015.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200840/20080930003244.aspx