“Xanh” vài phiên đã giảm, vì sao?

Thị trường chứng khoán đã có 4 phiên tăng điểm liên tục trên sàn TP.HCM (Hose) và 5 phiên tăng điểm liên tục trên sàn Hà Nội (Hastc). Thế nhưng niềm vui của nhà đầu tư lại quá ngắn ngủi.