Xăng tăng hơn 400 đồng/lít và đứng ở mức cao kỷ lục

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa phát đi thông báo cho phép các DN kinh doanh xăng dầu đầu mối được điều chỉnh tăng giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng dầu. Trong đó, nếu tham chiếu theo giá hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, thì mức tăng tối đa đối với xăng Ron92 là 418 đồng/lít; dầu điêzen 0,05S là 294 đồng/lít; dầu hỏa là 413 đồng/lít; dầu madút là 137 đồng/kg.

Giá xăng đang ở mức cao nhất từ trước đến nay.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, giá xăng dầu thế giới từ sau ngày điều hành 23-6-2014 nhìn chung có xu hướng tăng và đứng ở mức cao. Giá xăng, dầu thành phẩm thế giới bình quân 30 ngày từ ngày 7-6-2014 đến 6-7-2014 cụ thể: xăng RON 92: 122,135 USD/thùng; dầu điêzen 0,05S: 121,967 USD/thùng; dầu hỏa: 121,729 USD/thùng, dầu madút 180 cst 3,5S: 618,267 USD/tấn.

Căn cứ nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC thì chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ/lít,kg.

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở theo đúng quy định

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở theo đúng quy định

(1)

(2)

(3) = (1)-(2)

1. Xăng RON 92

25.230

26.148

- 918

2. Dầu điêzen 0,05S

22.530

22.824

- 294

3. Dầu hỏa

22.540

22.953

- 413

4. Dầu madút 180CST 3,5S

18.560

18.997

- 437

Ghi chú: (+) giá hiện hành cao hơn giá cơ sở; (-) giá hiện hành thấp hơn giá cơ sở; giá bán hiện hành lấy theo giá bán hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tiếp tục có xu hướng tăng cao như hiện nay, căn cứ tình hình kinh tế xã hội trong nước và bình quân 30 ngày tính giá cơ sở của giá xăng dầu thế giới; căn cứ văn bản đăng ký giá của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối; Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã thông báo điều hành giá xăng dầu trong nước.

Theo Liên Bộ, trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tiếp tục tăng ở mức cao, số dư Quỹ Bình ổn giá không lớn; do vậy, việc điều hành giá xăng dầu trong nước thực hiện hài hòa giữa việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều chỉnh giá bán lẻ ở mức kiềm chế phù hợp với mặt bằng giá cơ sở theo chu kỳ tính giá.

Cụ thể: Sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng và dầu madút: Đối với xăng, tăng sử dụng Quỹ Bình ổn giá thêm 200 đồng/lít (từ 300 đồng/lít ở mức hiện hành lên mức 500 đồng/lít); Đối với dầu madút: Tiếp tục sử dụng quỹ Bình ổn giá 300 đồng/kg như hiện hành.

Sau khi thực hiện các biện pháp điều hành như trên, các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối rà soát, điều chỉnh tăng giá bán lẻ tương ứng; giá bán sau khi điều chỉnh (đã bao gồm mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá) không cao hơn mức giá cơ sở theo quy định (trong đó, giá cơ sở xăng RON 92: 26.148 đồng/lít; dầu điêzen 0,05S: 22.824 đồng/lít; dầu hỏa: 22.953 đồng/lít; dầu madút 180CST 3,5S: 18.997 đồng/kg).

Nếu tham chiếu theo giá hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, thì mức tăng tối đa đối với xăng Ron92 là 418 đồng/lít; dầu điêzen 0,05S là 294 đồng/lít; dầu hỏa là 413 đồng/lít; dầu madút là 137 đồng/kg

Thời điểm thực hiện đối với sử dụng Quỹ Bình ổn giá: Áp dụng từ 20 giờ 00 ngày 7-7-2014.

Đối với điều chỉnh giá bán xăng dầu: Do doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối quy định nhưng không sớm hơn 20 giờ 00 ngày 7-7-2014.

Đây là lần tăng giá thứ 5 đối với mặt hàng giá xăng từ đầu năm đến nay. Trước đó, ngày 23-6, tăng 330 đồng/lít xăng.

Đây cũng là lần tăng giá mạnh nhất kể từ đầu năm tới nay. Các đợt tăng trước lần lượt rơi vào các tháng 2, 3, 4 và 6 với mức tăng cao nhất là 330 đồng và thấp nhất là 180 đồng mỗi lít.

Giá xăng Ron 92 tại vùng 1 của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam hiện ở mức 25.640 đồng/lít và ở vùng 2 là 26.150 đồng/lít.