Xăng RON95-III tăng 608 đồng/lít

Từ 15h ngày 21/8, xăng E5RON92 tăng 517 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 608 đồng/lít, dầu hỏa tăng 420 đồng/lít.

Cụ thể, xăng E5RON92: tăng 517 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, có giá bán không cao hơn 23.339 đồng/lít. Xăng RON95-III: tăng 608 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, có giá bán không cao hơn 24.601 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S: giảm 71 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành, có giá bán không cao hơn 22.354 đồng/lít. Dầu hỏa: tăng 420 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, có giá bán không cao hơn 22.309 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 313 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành, có giá bán không cao hơn 17.981 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên bộ Công Thương- Tài chính quyết định, không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Không chi Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dừng chi Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu mazut (kỳ trước chi 150 đồng/kg).

Như vậy, kể ngày 11/7 đến nay, giá xăng E5RON92 đã tăng 4 lần, còn xăng RON95-III tăng 5 lần. Xăng RON95 đang tiến về gần 25.000 đồng/lít.

Lưu Hiệp

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/thi-truong/xang-ron95-iii-tang-608-dong-lit-i704499/