Xăng RON 92 tăng 441 đồng/lít

ANTT.VN - Theo Công văn về việc điều hành giá xăng dầu 16h45 ngày 20/10/2016 của liên Bộ Công Thương - Tài chính, sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, xăng RON 92: tăng 441 đồng/lít; xăng E5: tăng 392 đồng/lít...

Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định: Giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

Xăng RON 92 tăng 441 đồng/lít - Ảnh 1

Ảnh minh họa ( nguồn: Internet)

Bên cạnh đó, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như sau: Xăng khoáng: 600 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 300 đồng/lít); Xăng E5: 600 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 300 đồng/lít); Dầu diesel và Dầu hỏa: 300 đồng/lít.

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như mục 1 nêu trên, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau: Xăng RON 92: tăng 441 đồng/lít;

- Xăng E5: tăng 392 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: tăng 599 đồng/lít;

- Dầu hỏa: tăng 520 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 592 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá: Xăng RON 92: không cao hơn 16.845 đồng/lít;

- Xăng E5: không cao hơn 16.533 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 13.023 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 11.543 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 10.065 đồng/kg.

Thời gian thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 16 giờ 45 ngày 20 tháng 10 năm 2016.

Thiên Di