Xăng, dầu sẽ được điều chỉnh giá theo hạn định?

    1 đăng lạiGốc

    Nhà nước sẽ tạo điều kiện để thành lập quỹ bình ổn giá, và sẽ dựa vào quỹ để điều chỉnh giá xăng dầu hàng quý hoặc 6 tháng/lần...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=19&home=detail&id=c4a2db12f286f0&page=category