Xâm phạm quyền lợi NTD, có thể bị truy cứu hình sự

    Báo Người Lao Động
    1 đăng lạiGốc

    Các hội bảo vệ quyền lợi NTD có quyền đại diện NTD để khởi kiện các tổ chức, cá nhân kinh doanh vi phạm ra tòa

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/224177.asp