Xác ướp cô gái Inca

    Gốc

    Xác ướp cô gái Inca - được mô tả là “hoàn hảo” được giới khảo cổ phát hiện năm 1999 - được trưng bày lần đầu tiên tại Argentina.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/khcn/2007/9/75315.cand