Xác nhận ca cúm lợn đầu tiên ở Châu Âu

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Bộ trưởng Y tế Trinidad Jimenez cho biết bệnh nhân là một thanh niên. Người này gần đây đã trở về từ Mexico, nơi anh tham gia các nghiên cứu đại học.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=145263