Xác định rõ trách nhiệm trong việc thực hiện Chương trình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước

TTXVN.- Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị xây dựng và triển khai Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước tổ chức chiều 12-11, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Ban Chỉ đạo cần xác định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện Chương trình.