Xác định rõ trách nhiệm trong thực hiện Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'

Đó là yêu cầu nêu trong Công văn số 241/UBND-KTN ngày 2/2/2023 của UBND thành phố Hà Nội về tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội xúc tiến tiêu thụ nông sản.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội xúc tiến tiêu thụ nông sản.

Theo đó, để triển khai hiệu quả Cuộc vận động, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã cần tăng cường thông tin, tuyên truyền để từng cơ quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Cùng với đó, nghiên cứu, rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh kịp thời các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội, trước hết là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp công nghệ số tham gia các chuỗi liên kết, chuỗi sản xuất - cung ứng - dịch vụ giá trị cao, tiêu dùng bền vững; ưu tiên sử dụng hàng hóa, nguyên vật liệu do Việt Nam sản xuất.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường tiếp xúc, trao đổi thông tin với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đơn vị sản xuất... nhằm tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị nắm rõ, tiếp cận các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước và thành phố, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng, quảng bá, phát triển thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu cho các sản phẩm hàng Việt và các sản phẩm hàng hóa tiêu biểu, được người tiêu dùng yêu thích của doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn Hà Nội. Phối hợp xây dựng các chương trình và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng để đưa hàng Việt chiếm thị phần tương xứng trong hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị.

Cùng với đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển thương mại điện tử và các kênh, các hoạt động thương mại hiện đại kết hợp hài hòa với các kênh, hoạt động thương mại truyền thống. Tiếp tục mở rộng mạng lưới điểm bán hàng cố định, lưu động đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng, đặc biệt là vùng nông thôn, miền núi; giới thiệu và quảng bá sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với du lịch làng nghề, du lịch nông thôn, các sản phẩm doanh nghiệp đạt danh hiệu Hàng Việt nam được người tiêu dùng ưa thích, kết nối đưa các sản phẩm OCOP của các địa phương vào siêu thị...

Nguyễn Phượng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/xac-dinh-ro-trach-nhiem-trong-thuc-hien-cuoc-van-dong-nguoi-viet-nam-uu-tien-dung-hang-viet-nam-5709945.html