Xác định lộ trình khoán xe công cho các thứ trưởng

Thủ tướng giao Bộ Tài chính xác định lộ trình thực hiện chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ôtô áp dụng đối với chức danh thứ trưởng và tương đương.

Xác định lộ trình khoán xe công cho các thứ trưởng - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có Chỉ thị về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Tài chính khẩn trương trình văn bản để sửa đổi đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ôtô phù hợp cho từng nhóm chức danh và định mức xe ôtô phục vụ công tác chung; phấn đấu đến năm 2020 giảm khoảng từ 30% - 50% số lượng xe ôtô phục vụ công tác chung đang được trang bị cho các bộ, ngành, địa phương, trừ các đơn vị thuộc địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn.

Bộ Tài chính cũng được giao xác định lộ trình thực hiện chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ôtô áp dụng đối với chức danh thứ trưởng và tương đương, xe ôtô phục vụ công tác chung.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành và địa phương xây dựng phương án khoán kinh phí sử dụng xe ôtô cho một số chức danh để tổ chức triển khai, trên cơ sở lộ trình thực hiện chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ôtô theo quy định của Thủ tướng; thực hiện việc mua sắm, sử dụng xe ôtô theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định.

Các bộ ngành, địa phương cần thường xuyên kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời những sai phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; kiên quyết thu hồi để xử lý đối với xe ôtô trang bị không đúng đối tượng hoặc vượt định mức sử dụng.

Theo Xuân Hoa/VnExpress.net