Xác định 17 mục tiêu phát triển bền vững đến 2030

Ngày 11/11, Bộ KH&ĐT công bố Dự thảo kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Xác định 17 mục tiêu phát triển bền vững đến 2030 - Ảnh 1

Theo đó, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu đạt 17 mục tiêu, trong đó có: Chấm dứt tình trạng đói nghèo; đảm bảo an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy nông nghiệp bền vững; giảm bất bình đẳng trong xã hội… Kế hoạch sẽ là căn cứ pháp lý để Việt Nam thực hiện cam kết với cộng đồng quốc tế, đóng góp vào nỗ lực chung của toàn cầu về phát triển bền vững.

Quỳnh Nga