Xã Sơn Tiến (Hương Sơn – Hà Tĩnh): Nỗ lực phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

Là xã có tiềm năng, thế mạnh về đất đai, lao động, Đảng bộ có truyền thống đoàn kết, nhân dân cần cù lao động, sáng tạo, Sơn Tiến (huyện Hương Sơn- Hà Tĩnh) đang nỗ lực huy động mọi nguồn lực, phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Trong những năm qua, cùng với sự giúp đỡ của Trung ương, tỉnh và huyện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sơn Tiến đã đoàn kết, đồng lòng , chung sức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

Trước hết, xã tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong phát triển sản xuất nông nghiệp. Nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi theo hướng hàng hóa hình thành. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, thiết chế văn hóa phát triển. Bộ mặt nông thôn từng bước đổi mới, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể.

Xã Sơn Tiến (Hương Sơn – Hà Tĩnh): Nỗ lực phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới - Ảnh 1

Xây dựng kênh mương cứng nội đồng theo tiêu chí NTM.

Ngoài việc đạt tiêu chí NTM về quy hoạch, Sơn Tiến đã và đang phấn đấu giành nhiều thành công trong phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội. 5 năm qua, xã huy động trên 300 ngàn ngày công, đào đắp 150 ngàn m 3 đất đá, cứng hóa trên 1,5 km kênh mương, bảo đảm tưới tiêu cho 95% diện tích trồng lúa. Đến cuối năm 2015, xã đã đạt 78,6% về tiêu chí thủy lợi. Hệ thống giao thông các tuyến liên xã 100% cứng hóa. Làm mới 10,4km đường bê tông hóa. Hệ thống điện đã đạt tiêu chí NTM với 8 trạm biến áp phân bổ đều trên toàn xã, công suất 1.260 KVA, đảm bảo điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất cho 100% hộ dân. Cơ sở vật chất trường học được tăng cường. 5 năm qua xã đầu tư 8,5 tỷ đồng, xây dựng 12 phòng học cao tầng, nhân dân đóng góp 2,5 tỷ đồng cho việc tu bổ trường học.

Nhiệm kỳ qua, xã đã đầu tư xây dựng sân vận động 100 triệu đồng; xây mới 2 hội quán 1,2 tỷ đồng, nâng cấp 4 hội quán 160 triệu đồng. Hệ thống truyền thanh được bố trí hợp lý với 13 cụm loa tại 13 thôn; Trung tâm xã có nhà văn hóa bưu điện, có mạng Internet phục vụ nhân dân, giúp Sơn Tiến đạt tiêu chí NTM về bưu điện. Nhà ở các hộ gia đình đã được xây dựng khang trang đạt tiêu chuẩn quy định của Bộ Xây dựng, góp phần hoàn thành tiêu chí NTM về nhà ở khu dân cư. Điều đáng mừng, 5 năm qua, bằng nhiều hình thức vận động từ các nguồn, các đơn vị, các nhà hảo tâm và hộ gia đình, toàn xã đã nâng cấp, xây mới được 129 ngôi nhà, tổng giá trị 2,8 tỷ đồng.

Đảng bộ tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng nông – lâm nghiệp và phát triển chăn nuôi. Dựa vào tiềm năng, thế mạnh để quy hoạch, khai thác và sử dụng có hiệu quả về kinh tế, đồng thời tranh thủ các nguồn đầu tư qua các chương trình, dự án. Nhờ vậy , tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt khá. Tổng giá trị GDP năm sau cao hơn năm trước. Cuối năm 2014 đạt 126.320 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 22,26%.

Số lao động có việc làm thường xuyên trong tổng số có độ tuổi lao động có khả năng và có nhu cầu về việc làm chiếm 92%. Thu nhập bình quân đầu người 17,05 triệu đồng. Xã đạt tiêu chí NTM về cơ cấu lao động. Thành lập được 2 DN, củng cố hoạt động HTX dịch vụ nông nghiệp, thành lập 1 tổ hợp tác chăn nuôi hươu, 2 tổ hợp tác sản xuất ngô liên kết với Công ty bò sữa Vinamilk.

Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ, kết hợp áp dụng các tiến hộ KHKT, đưa các giống có năng suất cao vào sản xuất nên năng suất, sản lượng tăng nhanh, sản lượng có hạt năm 2015 đạt 2.742 tấn (tăng 4,1%). Bình quân lương thực trên đầu người 371 kg.

Xã chỉ đạo xây dựng được 4 mô hình chăn nuôi hươu quy mô 50 con trở lên, 72 mô hình chăn nuôi hươu quy mô trên 10 con, 4 mô hình chăn nuôi bò từ 10 con trở lên, 1 mô hình chăn nuôi gà trên 5.000 con, 19 mô hình chăn nuôi gà trên 1.000 con, 1 mô hình chăn nuôi lợi trên 500 con, 1 trang trại lợn nái quy mô 300 con, 2 mô hình chăn nuôi thỏ từ 500 đến 1.000 con.

Tổng số vốn đầu tư trên địa bàn xã 5 năm qua đạt 50,746 tỷ đồng, tăng 24,6% so nhiệm kỳ trước.

Phấn khởi về những thành tựu đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền Sơn Tiến quyết tâm lãnh đạo toàn dân nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2020.

Bắc Hạnh