Xả nước các hồ thủy điện phục vụ nông nghiệp

    Báo VTC News
    Gốc

    Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đào Xuân Học, cho biết Bộ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thống nhất sẽ xả nước các hồ thủy điện trong 3 đợt để phục vụ sản xuất nông nghiệp.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/231861/Default.aspx