Xã Đông La (Hoài Đức, Hà Nội): Nhiều sai phạm trong dồn điền đổi thửa

Dồn điền đổi thửa (DĐĐT) là chủ trương đúng đắn khi thực hiện gia tăng giá trị từ đất nông nghiệp, tạo thuận lợi cho người canh tác. Tuy vậy, khi thực hiện công tác này ở một số địa phương còn nhiều sai phạm, đặc biệt tại xã Đông La, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội. Cơ quan thanh tra huyện Hoài Đức đã kiểm tra và ban hành nhiều kết luận, nêu hướng xử lý nhưng vẫn chưa triệt để.

Giao đất trái thẩm quyền, thu tiền sai quy định!

Sau khi nhận được đơn thư tố cáo (TC) ông Nguyễn Văn Mừng, Chủ tịch UBND xã Đông La, huyện Hoài Đức (giai đoạn từ 2011 - 2015), căn cứ vào kết quả xác minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận đã kí tới 3 thông báo kết quả giải quyết TC đối với ông Mừng, trong đó, nhiều nội dung tố cáo được kết luận, sai phạm là có thật. Cụ thể, Thông báo số 4121/TB-UBND ngày 27/4, UBND huyện Hoài Đức kết luận, việc giao đất có thu tiền trái pháp luật tại thôn Đông Lao, xã Đông La là đúng, nhưng không có tài liệu, chứng cứ thể hiện ông Mừng chỉ đạo giao đất trái thẩm quyền.

Còn tại Thông báo số 4120/TB-UBND, UBND huyện cũng nêu rõ: “Từ năm 2011 - 2013, Hợp tác xã (HTX) thôn Đông Lao đã ký hợp đồng giao thầu đất bãi cho 6 hộ dân, có thu tiền và được các Phó Chủ tịch UBND xã Đông La ký nhận. Khi thực hiện DĐĐT, Tiểu ban DĐĐT thôn Đông Lao đã đưa diện tích HTX Nông nghiệp Đông Lao giao thầu trái pháp luật cho 6 hộ dân vào thực hiện DĐĐT”.

Một hộ gia đình thôn Đông Lao có đất bị dồn thửa, dồn sai

Ngoài ra, huyện Hoài Đức còn nêu rõ: Việc hợp thức hóa đất cho một số hộ vi phạm, lấn chiếm tại khu vực Ao Cá xóm 5, Đông Lao là có thật và trải qua nhiều thời điểm khác nhau. HTX Nông nghiệp Đông Lao đã thu tiền của 9 trường hợp vi phạm, lấn chiếm đất tại khu vực trên. Việc thu tiền hợp thức trên là do thôn, được bàn bạc, thống nhất, nhưng không báo cáo cho xã nên Chủ tịch xã không nắm được.

Đáng chú ý, tại Thông báo 4321/TB-UBND ngày 25/8, UBND huyện tiếp tục kết luận “Qua quá trình xác minh cho thấy, việc giao thừa đất cho một số hộ dân trong quá trình DĐĐT là có thật. Tính đến ngày 5/5/2015, diện tích đất đã giao không đúng cho 66 hộ được kiểm tra, làm rõ là 10.223m2 và đang tiếp tục xác minh 79 hộ khác”...

20.000 m2 dồn sai

Sau khi huyện Hoài Đức ra các thông báo kết luận về sai phạm trong việc DĐĐT tại địa phương, đến cuối năm 2015, xã Đông La đã rà soát lần II đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp vùng bãi thôn Đông Lao. Đến ngày 20/12/2015, trong số 1.080 hộ thực hiện DĐĐT, có tới 206 hộ dồn thừa diện tích từ 30m2 trở lên là 19.447 m2 và có 50 hộ thừa diện tích dưới 30m2 gần 902 m2. Trong đó, 5 xóm của xã Đông La đều có hàng chục hộ bị dồn thừa.

UBND xã Đông La thừa nhận, trong quá trình thực hiện DĐĐT, Tiểu ban DĐĐT thôn Đông Lao đã không thực hiện đúng phương án đã được thông qua nên có sự nhầm lẫn về diện tích được giao cho một số hộ dân.

Như vậy, đến nay, diện tích đất bị dồn thừa, dồn sai lên tới hơn 20.000 m2 và chưa dừng lại khi vẫn còn 50 hộ thừa dưới 30m2 chưa được kiểm tra, xác minh, làm rõ.

Thực tế, với những sai phạm chồng sai phạm tại Đông La trong DĐĐT, UBND huyện Hoài Đức ban hành tới 2 Kết luận thanh tra số 4112 và Kết luận số 4113/KL-UBND. Trong đó, yêu cầu UBND xã Đông La chỉ đạo tập thể, cá nhân thực hiện các kết luận thanh tra. Xã đã yêu cầu thôn Đông Lao thanh lý các hợp đồng giao thầu trái pháp luật với các hộ. Và trách nhiệm được nêu rõ thuộc về ông Phan Huy Chung - Chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp Đông La và tập thể Hợp tác xã. Đồng thời, xã chỉ đạo kiểm tra nguồn tài chính được thu từ việc giao đất trái thẩm quyền của thôn. Các kết luận thanh tra của huyện Hoài Đức cũng kiến nghị kiểm điểm các tổ chức, cá nhân liên quan, thế nhưng việc thực hiện kết luận và nội dung kiến nghị bị chậm chễ, kéo dài...

Linh Anh