Xã Đại Mạch, Hà Nội: Về đích Nông thôn mới trước hẹn

Xã Đại Mạch nằm cách HN về phía Tây Bắc khoảng 15 km, xã có 3 thôn: Mạch Lũng, Mai Châu và Đại Đồng, dân số trên địa bàn là 16.828 người.

Xã Đại Mạch, Hà Nội: Về đích Nông thôn mới trước hẹn - Ảnh 1

Xã Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội.

Thực hiện hướng dẫn của BCĐ huyện Đông Anh, Đảng ủy, chính quyền xã Đại Mạch đã tiến hành lập Đề án xây dựng NTM trên cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp và xem xét thực trạng địa phương để “liệu cơm, gắp mắm”!

Trước hết là xã tiến hành tổ chức Hội nghị với các thành phần đoàn thể nhân dân tại 3 thôn. Lấy ý đóng góp dân chủ vào Đồ án xây dựng nông thôn mới và sau đó là thông qua HĐND tại kỳ họp thứ IV (ngày 31/5/2012). Tuyên truyền phổ biến dự án NTM về quy hoạch; phối hợp tập huấn cho cán bộ chủ chốt tại xã, thôn làng cho các đồng chí trong BCĐ, ban quản lý, tiểu ban phát triển nông thôn.

Để có được bộ mặt nông thôn mới, trước hết cần quan tâm đến công tác phát triển sản xuất. Chính vì vậy, cần chú trọng vào khâu then chốt là tái cơ cấu và chuyển đổi kinh tế chuyển dịch theo hướng thương mại-dịch vụ-nông nghiệp. Từ đó tự người dân nhận thức và chú trọng mở rộng hình thức thương mại dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, trên địa bàn xã Đại Mạch có hơn 545 hộ kinh doanh dịch vụ thương mại và nhà trọ… Trong công tác triển khai Dự án được tiến hành dân chủ, không thụ động trông chờ, ỷ lại nguồn vốn của cấp trên. Tiêu chí nào thuận lợi tiến hành làm trước, tận dụng mọi nguồn lực sẵn có.

Đặc biệt là nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, tăng giàu, giảm nghèo chính đáng. Với phương châm: “Nhà nước và nhân dân cùng làm” tiến hành duy tu, sửa chữa các tuyến giao thông nông thôn, đường làng ngõ xóm, kênh mương thủy lợi, phát động các hộ dân triển khai phát triển kinh tế theo hướng thị trường thương mại-dịch-nông nghiệp. Chủ động chuyển đổi cơ câu vật nuôi cây trồng có chất lượng, năng suất cao. Từng bước ổn định đời sống vật chất tinh thần của người dân…

Từ những kinh nghiệm của Đại Mạch về đích trước hẹn cho thấy: Đảng bộ và chính quyền xã đã biết kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm thành công tư các chương trình mục tiêu, các phong trào quần chúng nhân dân trước đây để vận dụng vào xây dựng NTM đó là ý Đảng và lòng dân đều đồng thuân khi “Dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”!

Mặt khác, chính quyền biết đầu tư tập trung thực hiện triệt để các tiêu chí bức xúc và thiết thực của dân. Từ đó khơi dậy và phát huy tốt vai trò chủ thể của dân, nhân tố quyết định thành công trước mọi khó khăn thách thức “Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Trong đó, trước hết là sự đoàn kết của tập thể Đảng bộ, chính quyền và có sự đồng thuận của người dân.

Tuy nhiên, xây dựng NTM là cả một quá trình dài. Do đó, trong quá trình thực hiện phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đúc kết thực tiễn, vừa gắn chặt với đặc điểm tình hình địa phương, vận động các tổ chức xã hội, doanh nghiệp tích cực ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần để chung tay xây dựng NTM… Phương hướng và nhiệm vụ của chính quyền xã Đại Mạch các năm tiếp theo là sẽ phấn đấu giữ vững danh hiện NTM đã đạt được.

Tiếp tục củng cố và nâng cao các tiêu chí về công tác bảo vệ môi trường, quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhất là công tác VSATTP. Tiếp tục phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”. Củng cố và ổn định công tác Đảng và các tổ chức vững mạnh. Xây dựng xã Đại Mạch vươn lên dân giàu, xã mạnh về mọi mặt.

Vương Ngọc Chi-Chủ tịch UBND xã/KD&PL