Xã 10.000 dân vẫn chưa có bác sĩ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Xã Đray Sáp (H.Krông Ana) được thành lập từ năm 2004, tách ra từ xã Ea Na, có 7 thôn, buôn với hơn 10.000 dân.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=119871