WWF ở châu Âu gỡ bỏ cá tra khỏi danh sách đỏ

(VOV) - Việt Nam đã đưa ra những chứng cứ xác thực, chứng minh những nhận định của WWF về cá tra là thiếu trung thực.

Phát triển cá tra hướng tới mục tiêu chăn nuôi bền vững Ra khỏi danh sách đỏ, cá tra Việt Nam vào danh sách trắng Kết luận của WWF về cá tra Việt Nam thiếu tính minh bạch Hiệp hội Chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam vừa cho biết, đến cuối buổi chiều 27/1, cá tra Việt Nam đã được gỡ bỏ trên tất cả các mạng đăng tải danh sách đỏ của Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên thế giới (WWF) tại 6 nước châu Âu. Như vậy, sau hơn 1 tháng kể từ khi ông Mark Powell, người phụ trách thủy sản toàn cầu của WWF cam kết gỡ bỏ cá tra khỏi danh sách đỏ, thì đến ngày 27/1, cam kết này mới được thực hiện. Trước đó, bằng những dữ liệu thiếu thực tế, WWF đã đưa cá tra vào danh sách đỏ trong Cẩm nang hướng dẫn tiêu dùng thủy sản lưu hành tại 6 nước châu Âu. Việc làm này đồng nghĩa với việc khuyến cáo người tiêu dùng tại các nước này không nên sử dụng cá tra vì WWF cho rằng, nghề nuôi cá tra Việt Nam có nguy cơ ảnh hưởng tới môi trường. Tuy nhiên, bằng những chứng cứ xác thực của nghề nuôi cá tra trong nước, Tổng Cục Thủy sản, Hiệp hội chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, Hội nghề cá Việt Nam đã chứng minh được nhận định của WWF về nghề nuôi cá tra Việt Nam là thiếu trung thực, buộc WWF phải rút tên cá tra khỏi danh sách đỏ./.