WTO tiếp tục các cuộc đàm phán về NAMA

Tổ chức thương mại thế giới (WTO) cho biết, quan chức cấp cao của các thành viên WTO chủ chốt sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán đang diễn ra tại Giơnevơ về vấn đề mở cửa thị trường cho sản phẩm phi nông nghiệp (NAMA), giữa lúc có những dấu hiệu về sự tiến bộ chậm chạp trong các cuộc thương lượng về thuế công nghiệp.