WTO đưa ra dự thảo đàm phán về lĩnh vực dịch vụ

Đại sứ Mêhicô tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Fernando Mateo y Venturini, ngày 12/2 đã đưa ra một báo cáo mới về đàm phán trong các lĩnh vực dịch vụ, từ viễn thông đến ngân hàng, để giúp khép lại vòng đàm phán Đôha về tự do hóa thương mại toàn cầu do WTO phát động, kéo dài đã 6 năm qua, song hiện vẫn đang trong tình trạng bế tắc.