WTO đang xem xét kết nạp Irắc

    Gốc

    Ngày 2/4, Ban Công tác của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã họp phiên thứ hai về vấn đề gia nhập WTO của Irắc.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/243485/Default.aspx