Worm lan truyền trên Facebook

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Facebook sẽ đặt lại một số mật khẩu người dùng và quét sạch những liên kết “độc” nhằm diệt trừ sâu máy tính.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=12390&chnlid=20&t=pcolarticle