World Cup chỉ còn 1 đêm, nhớ điều này nếu xem bóng đá cùng người yêu

World Cup chỉ còn 1 đêm, hãy nhớ điều này nếu xem bóng đá cùng người yêu.

Như Ý - Hoài Thư