Windows XP SP3 sẽ không được gửi cho những PC gắn chip AMD

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Hôm 15/5/2008, Microsoft cho biết sẽ đặt ngay nhiều bộ lọc để đảm bảo những PC sử dụng chip AMD không thể nhận Windows XP Service Pack 3 từ dịch vụ Windows Update.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=10130&t=pcolarticle