Windows: Thêm một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng

Microsoft vừa đưa ra bản tin cảnh báo về một lỗ hổng trong trình điều khiển (driver) sử dụng cho cơ chế bảo vệ copy, có thể cho phép tin tặc chiếm quyền điều khiển PC.