WINASO REGISTRY OPTIMIZER 3.2 tối ưu Registry để tăng tốc máy tính

XHTTOnline: Registry chính là trung tâm chứa đựng những thông tin về các phần mềm được cài đặt trên máy tính và windows dựa vào nó để quản lý các trình ứng dụng. Chính vì vậy sau một thời gian dài sử dụng quá trình cài-gỡ- hay xóa bỏ chương trình trên PC