WHO xem xét nâng cảnh báo dịch cúm A (H1N1) lên mức cao nhất

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Theo Reuters, ngày 18-5, quan chức y tế 193 nước thành viên Tổ chức Y tế thế giới (WHO) bắt đầu phiên họp toàn thể hằng năm trong năm ngày tại Geneva, Thụy Sĩ, tập trung thảo luận về dịch cúm A (H1N1), các biện pháp phòng, chống, khả năng sản xuất vắc-xin phòng cúm A (H1N1).

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=147859&sub=82&top=45