WHO nâng mức cảnh báo cúm lợn từ 3 lên 4

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Quyết định trên của WHO cho thấy, nguy cơ về một đại dịch, sự bùng phát trên toàn cầu của một căn bệnh nguy hiểm là rất lớn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=145265