WHO kêu gọi cấm quảng cáo thuốc lá

Chỉ có thực thi nghiêm lệnh cấm hoàn toàn việc quảng cáo và khuyến mãi thuốc lá tại Việt Nam mới có thể phá vỡ mạng lưới tiếp thị thuốc lá.