WHO hỗ trợ 1,3 triệu USD giúp giảm tai nạn giao thông đường bộ tại Việt Nam

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT- Ngày 3- 10, Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phối hợp tổ chức hội thảo xây dựng dự án góp phần phòng, chống tai nạn giao thông đường bộ tại Việt Nam. Theo đó, trong hai năm (2008- 2009), WHO hỗ trợ 1,3 triệu USD để triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm giảm mạnh tỷ lệ tử vong và tai nạn giao thông đường bộ.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=106676&sub=127&top=39