WHO đề nghị dừng sử dụng cụm từ “cúm lợn”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - "Thay vì gọi là cúm lợn, chúng tôi quyết định gọi tên khoa học của nó là H1N1 cúm A", Thompson cho biết.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=145769