WHO công bố ngưỡng melamine an toàn trong thực phẩm

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Ngày 5/12, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chính thức công bố về lượng melamine cho phép có trong thực phẩm.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/khcn/2008/12/105160.cand