WHO có thể nâng cảnh báo cúm A/H1N1 lên mức cao nhất

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Với tốc độ lây lan nhanh cúm A/H1N1 ở Nhật Bản, Tây Ban Nha và Anh, tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang cân nhắc khả năng nâng báo động cúm A/H1N1 lên mức cao nhất.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2009/5/113451.cand