WHO cảnh báo Việt Nam về cúm gia cầm H5N8

    VNEWS
    85 liên quanGốc

    Tổ chức Lương Nông của Liên Hợp Quốc FAO và Tổ chức Y tế thế giới WHO tại Việt Nam đã đưa ra kêu gọi Việt Nam cần cảnh giác cao với cúm gia cầm H5N8.

      Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/who-canh-bao-viet-nam-ve-cum-gia-cam-h5n8-205241.htm