Website phục vụ quý cô xài laptop

    Báo Tiền Phong
    1 đăng lạiGốc

    Thời khủng hoảng tài chính toàn cầu, doanh số bán máy tính có chiều hướng đi xuống thì các hãng sản xuất máy tính sẽ làm gì?

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200921/20090518155100.aspx