Website kết nối xã hội cho người trên 50 tuổi

    Gốc

    Công ty Saga Group (Anh) đang thử nghiệm một mạng kết nối xã hội dành cho người trên 50 tuổi gọi là Saga Zone (www2.saga.co.uk). Theo công ty, cộng đồng người sử dụng Internet trên 50 tuổi đang ngày càng phát triển và Saga Zone là nơi họ có thể giao tiếp và tán gẫu về những vấn đề quan trọng đối với mình.

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/cntt/206774.asp