Website của Bộ Thông tin và Truyền thông "ế" khách nhất

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Website của Bộ Ngoại giao đứng đầu về số lượng người truy cập còn “bét bảng” là website của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảng xếp hạng này do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/7/94435.cand