WB: Việt Nam tích cực bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Điều phối viên Chương trình Phát triển Nông thôn và Quản lý Tài nguyên của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam nhận xét rằng ở cấp độ Nhà nước, Việt Nam đang đi đúng hướng trong công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/243966/Default.aspx