WB thông qua 4 khoản tín dụng tổng trị giá gần 200 triệu USD cho VN

    Báo Hà Nội Mới
    1 đăng lạiGốc

    (HNMO) - Trong 4 khoảng tín dụng này, có khoản 2 dành cho giáo dục, 2 khoản còn lại dành cho môi trường.

    Cụ thể, WB thông qua hai khoản tín dụng trị giá 177 triệu USD để đóng góp vào việc thúc đẩy hơn nữa hệ thống giáo dục tiểu học và đại học của Việt Nam. Trong đó, khoản tín dụng 50 triệu USD được dành cho Chương trình chính sách phát triển giáo dục đại học lần thứ nhất của Việt Nam, nhằm trợ giúp ngành giáo dục Việt Nam mở rộng các cơ sở đào tạo và cùng lúc đảm bảo tiếp cận công bằng đến những chương trình học liên quan. Khoản tín dụng trị giá 127 triệu USD cho Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục tại Việt Nam. Chương trình này đặc biệt chú ý đến học sinh thiệt thòi ở bậc tiểu học thông qua việc trợ giúp Chính Phủ triển khai chương trình cải cách giáo dục 2 buổi một ngày. Ngân hàng sẽ hỗ trợ cải thiện khung chính sách, nguồn nhân lực và các cơ sở giáo dục để triển khai chương trình này. WB cũng thông qua hai dự án khác tại Việt Nam là dự án nhằm giảm thải ô nhiễm ra các dòng sông tại thành phố Quy Nhơn và dự án nhằm xây dựng năng lực quản lý việc xử lý khối lượng lớn chất PCB (Polychlorinated biphenyls). Hai dự án này nhận được một khoản hỗ trợ trị giá 12 triệu USD từ vốn ủy thác của Quỹ Môi trường Toàn cầu do WB quản lý. Các khoản tín dụng trên đã được WB thông qua ngày 23/6. N.H

    Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/42/211405/