WB tài trợ 150 triệu USD giúp Việt Nam giảm nghèo

    Báo VTC News
    2 đăng lạiGốc

    Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ cho Việt Nam vay 150 triệu USD theo hình thức tín dụng ưu đãi để triển khai các chương trình xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/260804/Default.aspx