WB sẽ tiếp tục kêu gọi ODA giúp VN phát triển bền vững

    Báo VTC News
    Gốc

    Giám đốc WB tại Việt Nam Ajay Chhibber cho biết Việt Nam đang tiến rất nhanh trên con đường trở thành nước có thu nhập trung bình vào 2010, nhưng WB vẫn tiếp tục tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực xã hội.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/225453/Default.aspx